LIÊN HỆ

CÔNG TY​ TNHH GIA NGUYỄN​ IDC​
Địa Chỉ: 137 Cộng Hòa. Phường, 12. Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện Thoại: (08)39162312 - Hotline: ​0919 57 38 39
Email: gianguyenidc@gmail.com || Website: http://gianguyenidc.com/


Xem Công ty TK XD TTNT Gia Nguyễn ở bản đồ lớn hơn

Leave a Reply