Thi công quán Green beer Club

Quán Green beer Club. Địa chỉ: 65 đường song hành. Phường an phú quận 2. Dự án chuyển đổi tầng trệt beer club thành nhà hàng BBQ. Gia Nguyễn rất hân hạnh là nhà cung cấp sản phẩm cho dự án này.

Quán Green beer Club7
Quán Green beer Club1Quán Green beer Club2Quán Green beer Club3Quán Green beer Club4Quán Green beer Club5Quán Green beer Club6Quán Green beer Club8

Leave a Reply